Børge Hansen A/S VVS
Jens Hansensvej 4, Nr. Søby
7840 Højslev
+45 9753 5600

Gasinstalation

Vi hjælper Dem gerne med et projektforslag og udarbejdelse af overslag og tilbud.
Vi er Dem selvfølgelig også behjælpelig med diverse ansøgninger til myndigheder og tilskudsordninger.

Endvidere kan vi tilbyde en serviceaftale på Deres gasinstallation sådan at:

• Gasinstallationen altid er i sikkerhedsmæssige forsvarlig stand

• Ingen mindre skader får lov til at udvikle sig til større (og dyrere) skader

• Installationen holder betydelig længere

• Installationen altid er justeret til optimal drift, hvilket betyder mindre forbrug

• De ikke behøver at bekymre Dem om vedligehold og sikkerhedstjek

 
Børge Hansen A/S VVS : Jens Hansensvej 4, Nr. Søby : 7840 Højslev : Telefon: +45 97535600 : Glyngøre: +45 9773 1500
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk