Børge Hansen A/S VVS
Jens Hansensvej 4, Nr. Søby
7840 Højslev
+45 9753 5600

Solvarme

Solfangeren, der optimalt anbringes på taget af huset, har som primære formål at opfange og udnytte solens energi til opvarmning af vand, altså omdanne strålingsenergi til termisk energi.

Solfangerne er i princippet en kasse med en sort plade, der skal absorbere solens stråler, en såkaldt absorberplade.

Absorberpladen er en sort plade, der er isoleret med skum eller mineraluld i siden og under pladen. Under det isolerede lag ligger et lag glas til, så varmen bliver ”fanget” og ikke kan slippe ud.

Under det sidste glaslag ligger der en rørrist, hvor der løber vand igennem. Vandet opvarmes af den indespærrede varme, og bruges derefter til opvarmning af brugsvand eller til opvarmning af et hus gennem radiatorerne.

Man skal tænke på, at det ikke er hele året man skal klare sig udelukkende ved hjælp af sit solvarmeanlæg. Det er altså nødvendigt med en supplerende energikilde.

Om sommeren dækker solfangeren tæt på 100% af energibehovet næsten uanset vejret, og når vinteren er medregnet, ligger solfangeren på omkring 50-70% dækning af det samlede energibehov på et år.

Overvejer De at etablere et solvarmeanlæg er De velkommen til at kontakte os.
 
Børge Hansen A/S VVS : Jens Hansensvej 4, Nr. Søby : 7840 Højslev : Telefon: +45 97535600 : Glyngøre: +45 9773 1500
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk